Плазинић

ЦЕНОВНИК

Custom

Шљива

01

 • Шљивовица ( 8 год. ) - 0.5 l
 • Шљивовица ( 8 год. ) - 0.25 l
 • Шљивовица ( 3 год. ) - 0.75 l
 • ПРЕМИУМ Шљивовица ( 15год. ) - 0.5 l

25 €

13 €

20 €

75 €

Дуња

02

 • Дуњевача - 0.5 l
 • Дуњевача - 0.25 l

25 €

13 €

Кајсија

03

 • Кајсијевача - 0.5 l
 • Кајсијевача - 0.25 l

30 €

16 €

Вилијамовка

04

 • Вилијамовка - 0.5 l
 • Вилијамовка - 0.25 l

25 €

13 €

Траварица

05

 • Траварица - 0.5 l
 • Траварица - 0.25 l

25 €

13 €

Клековача

06

 • Клековача - 0.5 l
 • Клековача - 0.25 l

25 €

13 €

Вишњевача

07

 • Вишњевача ( ликер ) - 0.5 l
 • Вишњевача ( ликер )- 0.25 l

25 €

13 €

Јабуковача

08

 • Јабуковача - 0.5 l
 • Јабуковача- 0.25 l

25 €

13 €

Информације

Продаја

Break
Cacak

Чачак

Телефон:

+381 63 613 170

cacak@vocnerakije.rs

Beograd

Београд

Телефон:

+381 69 613 172

beograd@vocnerakije.rs

Воћне ракије Плазинић